ارسال معرفی نامه

مشتری گرامی برای خرید سازمانی و استفاده از شرایط اعلام شده در توافق نامه این شرکت با سازمان مربوطه شما ، خواهشمند است اطلاعات زیر را تکمیل کرده و مدارک مربوطه را جهت بررسی و استعلام ارسال بفرمایید

فرم ارسال معرفی نامه

نام و نام خانوادگی
از کدام سازمان هستید؟
قصد خرید چه کالایی را دارید ؟
حداکثر اندازه فایل‌ها : 1 GB.
حداکثر اندازه فایل‌ها : 1 GB.